การตรวจ ATK คณาจารย์และบุคลากรก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลังปีใหม่

Activities / Events
คณาจารย์ และบุคลากรคณะกายภาพบำบัด มศว เข้ารับการตรวจ ATK ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลังปีใหม่
ในวันนี้ 4 มกราคม 2565 จำนวน 61 คน ผลเป็น negative ทุกคนค่ะ
 
❤️ร่วมสร้างความมั่นใจ ปลอดภัยไปด้วยกัน
วันเริ่ม