Academic Training/Workshop

Academic Training/Workshop
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “Mindfulness palliative care  for physical therapy” 17 – 19 พฤษภาคม…
Academic Training/Workshop
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสุขภาพดีมีความสุข ครั้งที่ 4 : หลักฐานเชิงประจักษ์ด้วยหลัก 3 อ (ออกกำลัง อาหาร อารมณ์) สำหรับจัดการภาวะความดันโลหิตสูง…
Academic Training/Workshop
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ผู้ดําเนินการ การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง”…
Academic Training/Workshop
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก 2566คลิกที่ไฟล์แนบด้านล่าง
Academic Training/Workshop
เนื่องในโอกาสที่คณะกายภาพบำบัด มศว ครบรอบ 30 ปี ขอเรียนเชิญนักกายภาพบำบัด นักส่งเสริมสุขภาพ นักวิชาการสาธารณสุข อาจารย์จากสถาบันต่างๆ…
Academic Training/Workshop
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม วิชาการ ผ่านการเรียนการสอนระบบ online หัวข้อ “เภสัชวิทยาสำหรับการฟื้นฟู”  ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง
Academic Training/Workshop
[ โครงการอบรมวิชาการ ]คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัดและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการ Holistic pain management for wellness ระหว่างวันที่ 12-…
Academic Training/Workshop
ขอเชิญอาจารย์พิเศษทางคลินิก (CI) ของคณะกายภาพบำบัด มศว…
Academic Training/Workshop
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Mindfulness palliative care for physical therapy” ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม…
Academic Training/Workshop
#Update ขยายเวลาเปิดรับสมัคร และวันจัดโครงการโครงการอบรมวิชาการผ่านการเรียนการสอนระบบ onlineหัวข้อ “เภสัชวิทยาสำหรับการฟื้นฟู”ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม…
Academic Training/Workshop
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม สุขภาพดีมีความสุข ครั้งที่ 3:  การออกกำลังกายและโภชนาการสำหรับการควบคุมน้ำหนัก  (Wellbeing volume III: exercise…
Academic Training/Workshop
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง Cardiac Rehabilitation:  Exercise Testing and Prescription รูปแบบ Online ผ่าน SWU Moodle และสัมมนาผ่าน…