วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3062566

Home

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด มศว ร่วมกับ สาขาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์…
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะกายภาพบำบัด มศว ประจำเดือนมิถุนายน 2566
ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทางด้านกายภาพบำบัด ณ Tokyo Metropolitan University ประเทศญี่ปุ่น (คู่ความร่วมมือคณะกายภาพบำบัด มศว) -…
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “Mindfulness palliative care  for physical therapy” 17 – 19 พฤษภาคม…

Video