Home

คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการคณะกายภาพบำบัดสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 5 เมษายน 2567 โดยมีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป…
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "แนวคิดการพัฒนาและการบริหารจัดการหลักสูตรแบบชุดวิชา" ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 ณ ห้อง 321 คณะกายภาพบำบัด มศว…
รับสมัครทุนการศึกษา ครั้งที่ 3 ของคณะกายภาพบำบัดส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 สัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2567…
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Approach to Clinical Application รุ่นที่ 2 ตรวจสอบได้ที่ไฟล์แนบ ด้านล่าง**ประกาศ…

Video