Home

"สุกัลยา” มุทิตาจิต มิ่งมิตรเกษียณสำราญคณะกายภาพบำบัด มศว จัดกิจกรรมการแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัลยา…
คณะกายภาพบำบัด มศว รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย 2 อัตรา 1.ตำแหน่ง “นักกายภาพบำบัด” เลขประจำตำแหน่ง (10-8) 7 - 6901 รับสมัคร 1 อัตรา2.ตำแหน่ง "…
รับสมัครนิสิตขอรับทุนมูลนิธิบ้านสุทธาวาส จำนวน 3 ทุน ส่งใบสมัครภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “Mindfulness palliative care  for physical therapy” 17 – 19 พฤษภาคม…

Video