ขอเชิญคณาจารย์ และนิสิตคณะกายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 ทุกท่านเข้าร่วม"โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564"

News
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญคณาจารย์ และนิสิตคณะกายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 ทุกท่านเข้าร่วม"โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564"
 
📅วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565
⌚️เวลา 08.30-16.30 น.
💻รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting
 
Meeting ID: 924 7179 5744
Passcode: 648598
 
ดูกำหนดการได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง
วันเริ่ม