โครงการอบรมวิชาการผ่านการเรียนการสอนระบบ Online หัวข้อ “กายภาพบำบัดสำหรับสุขภาพผู้หญิงและอุ้งเชิงกราน”

Activities / Events
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมวิชาการผ่านการเรียนการสอนระบบ Online โดยความร่วมมือกับทีมคณาจารย์จากประเทศอเมริกา ที่ทำการสอนในหลักสูตร transitional Doctor of Physical Therapy (tDPT)
หัวข้อ “กายภาพบำบัดสำหรับสุขภาพผู้หญิงและอุ้งเชิงกราน”
Pelvic and Women’s Health Physical Therapy
ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 30 เมษายน 2565
โดยมีการกิจกรรมสัมมนา รูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565
วันเริ่ม