เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 สาขากายภาพบำบัด

News
คณะกายภาพบำบัด มศว เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 สาขากายภาพบำบัด
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 22 พฤศภาคม 2566
"เรียนปริญญาโท ปริญญาเอก สาขากายภาพบำบัด กับ มศว"
🔸 มีการเรียนรูปแบบ Online
(VDO การสอนที่ดูย้อนหลัง ที่ไหนเมื่อไรก็ได้)
🔸 เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยไม่ต้องลาออก/ลาพักจากงานประจำ
🔸 ได้เรียนกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
📥สมัครและดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่
📱สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณวุฒิชัย อนันตวิบูลย์ (ผู้ประสานงานฯ)
E-mail : wuttichaia@g.swu.ac.th
โทร 087-7471388 หรือ 02-649-5000 ต่อ 27339
รับชม Review หลักสูตร 🔍 https://youtu.be/1ZhExMsbm-M
วันเริ่ม