โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 2" ณ โรงเรียนบ้านคลองหกวา วันที่ 20 ม.ค. 2560

Community initiatives

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการ ในหัวข้อ "โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 2" ณ โรงเรียนบ้านคลองหกวา ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก นำโดยคณาจารย์และนิสิตคณะกายภาพบำบัด จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ การอ่านฉลากอาหารและยา และสาธิตการทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเพื่อสุขภาพ
อ.ภัทธกร บุบผัน : ถ่ายภาพ

วันเริ่ม
วันสิ้นสุด