Academic Training/Workshop

Academic Training/Workshop
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Approach to Clinical Application รุ่นที่ 2 ตรวจสอบได้ที่ไฟล์แนบ ด้านล่าง**ประกาศ…
Academic Training/Workshop
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด อาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการ Fascinated Fascia Therapyระหว่างวันที่ 2- 5 กรกฎาคม…
Academic Training/Workshop
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญบุคลากรด้านสุขภาพ และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการ …
Academic Training/Workshop
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด อาจารย์ จากสถาบันต่างๆ เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Theoretical neuromuscular approach to…
Academic Training/Workshop
โครงการอบรมวิชาการ คณะกายภาพบำบัด มศวประจำปีงบประมาณ 2567 คณะกายภาพบำบัด มีการจัดอบรมวิชาการในสาขากายภาพบำบัด โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้…
Academic Training/Workshop
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “Mindfulness palliative care  for physical therapy” 17 – 19 พฤษภาคม…
Academic Training/Workshop
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสุขภาพดีมีความสุข ครั้งที่ 4 : หลักฐานเชิงประจักษ์ด้วยหลัก 3 อ (ออกกำลัง อาหาร อารมณ์)…
Academic Training/Workshop
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ผู้ดําเนินการ การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง”…
Academic Training/Workshop
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก 2566คลิกที่ไฟล์แนบด้านล่าง
Academic Training/Workshop
เนื่องในโอกาสที่คณะกายภาพบำบัด มศว ครบรอบ 30 ปี ขอเรียนเชิญนักกายภาพบำบัด นักส่งเสริมสุขภาพ นักวิชาการสาธารณสุข อาจารย์จากสถาบันต่างๆ…
Academic Training/Workshop
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม วิชาการ ผ่านการเรียนการสอนระบบ online หัวข้อ “เภสัชวิทยาสำหรับการฟื้นฟู”  ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง
Academic Training/Workshop
[ โครงการอบรมวิชาการ ]คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัดและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการ Holistic pain management for wellness ระหว่างวันที่…