ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทางด้านกายภาพบำบัด ณ Tokyo Metropolitan University ประเทศญี่ปุ่น

Scholarships

ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทางด้านกายภาพบำบัด ณ Tokyo Metropolitan University ประเทศญี่ปุ่น
คุณสมบัติเบื้องต้น
เป็นผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
ดูรายละเอียดได้ที่
http://www.hs.tmu.ac.jp/newstopics/pub/2446.html
หมดเขตรับสมัคร 23 กันยายน 2563

วันเริ่ม
วันสิ้นสุด