ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง Understanding Sensory Integration: Theory and Implementation in Children

Academic Training/Workshop

ขอเชิญอาจารย์และ นักกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง Understanding Sensory Integration: Theory and Implementation in Children
ระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564
รูปแบบการอบรม : Onsite
ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 13.3 คะแนน
การลงทะเบียน และอัตราค่าลงทะเบียน
- นักกายภาพบำบัดที่เป็นศิษย์เก่า หรือ CI ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท รับจำนวน 5 คน
- ลงทะเบียนได้ที่ https://qrgo.page.link/Dzd89
- ตรวจสอบรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการได้ที่ https://qrgo.page.link/xLQM8
- นักกายภาพบำบัดทั่วไป 3,500 บาท รับจำนวน 25 คน
- ลงทะเบียนได้ที่ https://qrgo.page.link/7nCEX
- ตรวจสอบรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการได้ที่ https://qrgo.page.link/dxQgG
โอนค่าลงทะเบียนผ่านทางธนาคาร ชื่อบัญชี “คณะกายภาพบำบัด มศว” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มศว องครักษ์
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 283 - 204359 - 3
**** ลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ****
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เฉพาะวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น.
- การรับสมัคร คุณขนิษฐา ใจกล้า โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 27315 หรือ 08 3237 8627
- การชำระค่าลงทะเบียน คุณสุภาพร สีบุญ โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 27312 หรือ 06 2316 5488
############### Download หนังสือเชิญ เอกสารเพิ่มเติมและกำหนดการได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง ###############

วันเริ่ม
วันสิ้นสุด