PT...tell a story รุ่งทิพย์ อินชื่นใจ

PT tell a story
[PT...tell a story]
รุ่งทิพย์ อินชื่นใจ
ศิษย์เก่าสาขาการส่งเสริมสุขภาพ รุ่น 1
ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี
อาจเป็นเพราะโชคชะตาฟ้าลิขิตให้ฉันต้องมาอยู่ที่นี่ ตอนแรกรู้สึกดีใจมากที่มีที่เรียน แต่เมื่อใกล้วันที่จะต้องออกจากบ้านมาเรียนที่ มศว องครักษ์ จริงๆ ก็รู้สึกใจหายและกลัวมาก แต่เมื่อมาอยู่จริงๆ ฉันรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นจากที่แห่งนี้ ความอบอุ่นจากอาจารย์ที่เปรียบได้กับพ่อแม่ของเรา รุ่นพี่ และเพื่อนที่เหมือนพี่น้องของเราทำให้ฉันมีความสุขมาก ถึงแม้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตเกิดขึ้นหลายๆอย่าง แต่ฉันก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดี ถึงทุกวันนี้จะก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงาน นอกจากฉันจะนำความรู้ที่ได้เรียน มาใช้ได้อย่างเต็มที่แล้ว ประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับระหว่างเรียนก็ยังช่วยให้ฉันใช้ชีวิตการทำงานได้อย่างมีความสุข ณ ที่แห่งนี้ยังคงอยู่ในใจของฉันอยู่ตลอด ขอบคุณอาจารย์ที่คอยดูแล ให้วิชาความรู้ ให้ลูกศิษย์ได้มีเครื่องมือเลี้ยงชีพ ขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ และสาขาวิชากายภาพบำบัด ที่คอยดูแลกัน คอยห่วงใยซึ่งกันและกัน เป็นกัลยาณมิตรที่ดี ทุกเรื่องราวจะเป็นความทรงจำที่ดีของฉันตลอดไป