เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 1 Portfolio "โครงการเด็กดีมีที่เรียน"

News
คณะกายภาพบำบัด มศว เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2565
TCAS รอบที่ 1 Portfolio
 
"โครงการเด็กดีมีที่เรียน"
- สาขากายภาพบำบัด รับ 50 คน
- สาขาการส่งเสริมสุขภาพ รับ 20 คน
- สาขากิจกรรมบำบัด รับ 15 คน (หลักสูตรใหม่)
 
 เปิดรับสมัครวันที่ 13 - 24 ธันวาคม 2564
(ส่งแฟ้มสะสมผลงานในรูปแบบของไฟล์ PDF เท่านั้น)
 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตามประกาศจากทางมหาวิทยาลัย และสมัครได้ที่ https://admission.swu.ac.th/admissions2/news_content.php?nid=229
วันเริ่ม