บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Activities / Events

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 คณะกายภาพบำบัด มศว มีการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตคณะกายภาพบำบัด ในรอบ TCAS 1 Portfolio การศึกษา 2565 โดยมีการสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom meeting

วันเริ่ม