ขอเชิญนักกายภาพบำบัดและอาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการอบรม Musculoskeletal case study and evidence support

Academic Training/Workshop

ขอเชิญนักกายภาพบำบัดและอาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการอบรม Musculoskeletal case study and evidence support รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ SWU Moodle และ สัมมนาออนไลน์ทาง Zoom Meeting ดังหัวข้อต่อไปนี้

 

-          หัวข้อที่ 1 “Frozen Shoulder Management

อบรมออนไลน์ผ่านระบบ SWU Moodle ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2565 - 7 พฤษภาคม 2565

สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น.

ค่าลงทะเบียน คนละ 600 บาท / รับจำนวน 100 คน
ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/5zQTGUaWrdH1zQgs6
ตรวจสอบรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการได้ที่ https://shorturl.asia/qCjyk 

คะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 คะแนน


-          หัวข้อที่ 2Spinal Management

อบรมออนไลน์ผ่านระบบ SWU Moodle ระหว่างวันที่ 1 - 22 มิถุนายน 2565

สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-15.00 น.

ค่าลงทะเบียน คนละ 650 บาท / รับจำนวน 100 คน
ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/Nq9CNPXpVstrteKo8
ตรวจสอบรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการได้ที่ https://shorturl.asia/J1Ztq

คะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 4 คะแนน


-          หัวข้อที่ 3Rehabilitation Training for ACL Reconstruction

อบรมออนไลน์ผ่านระบบ SWU Moodle ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2565 – 5 กรกฎาคม 2565

สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น.

ค่าลงทะเบียน คนละ 650 บาท / รับจำนวน 100 คน
ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/voowdDLZRTicyoR66
ตรวจสอบรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการได้ที่ https://shorturl.asia/MiIua

คะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 4 คะแนน


-          หัวข้อที่ 4  Patellofemoral Pain Management

อบรมออนไลน์ผ่านระบบ SWU Moodle ระหว่างวันที่ 519 กรกฎาคม 2565

สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
ค่าลงทะเบียน คนละ 600 บาท / รับจำนวน 100 คน
ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/Q7GAHuBKgsLPc3Nw7
ตรวจสอบรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการได้ที่ https://shorturl.asia/ksvf6

คะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 คะแนน


***ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ และรายละเอียดได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง***

☎️ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
การรับสมัคร คุณขนิษฐา ใจกล้า โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 27315
หรือ 08-3237-8627
การชำระค่าลงทะเบียน คุณสุภาพร สีบุญ โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 27312 หรือ 06-2316-5488

 

 

วันเริ่ม