คณะกายภาพบำบัด มศว เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 สาขากายภาพบำบัด

News

คณะกายภาพบำบัด มศว เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ปีการศึกษา 2565 สาขากายภาพบำบัด

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 15 กรกฎาคม 2565
"เรียนปริญญาโท สาขากายภาพบำบัด กับ มศว" ดีอย่างไร?

🔸 เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย ไม่ต้องลาออกจากงานประจำ
🔸 มีการเรียนรูปแบบ Online เรียนได้จากทุกที่ทุกเวลา
🔸 มีโอกาสเรียนกับอาจารย์ชั้นนำจากต่างประเทศ

📥สมัครและดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่
https://admission.swu.ac.th/admissions2/graduate.php
หรือ Scan QR Code

📱สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณวุฒิชัย อนันตวิบูลย์ (ผู้ประสานงานฯ)
E-mail : wuttichaia@g.swu.ac.th
โทร 02-649-5000 ต่อ 27338
ผศ.ดร.นิธินันท์ ชัยคีรี โทร 089-7118198
🎥รับชม Review หลักสูตร 🔍 https://youtu.be/1ZhExMsbm-M

วันเริ่ม