สุจิรา เอกฉันท์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาคาราเต้-โด กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”

PT & HP Awards

สุจิรา เอกฉันท์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาคาราเต้-โด  กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47  “ศรีสะเกษเกมส์”

คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุจิรา เอกฉันท์
นิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
กีฬาคาราเต้-โด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักมากกว่า 68 กิโลกรัม
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47
“ศรีสะเกษเกมส์”

💐✨🎉❤️

#กายภาพบำบัดมศว #มศว #ทีมมศว

วันเริ่ม