คณะกายภาพบำบัด มศว รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง "อาจารย์"

News

คณะกายภาพบำบัด รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง "อาจารย์"

🔺 สังกัด สาขาการส่งเสริมสุขภาพ 2 อัตรา

🔺 สังกัด สาขากายภาพบำบัด 1 อัตรา

 
📍 คุณสมบัติผู้สมัคร
- วุฒิปริญญาเอก
 
📆 เปิดรับสมัคร
18 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2565
ในวันและเวลาทำการ (08.30- 16.30 น.)
 

รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะกายภาพบำบัด มศว (องครักษ์)
หรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการรับสมัครทางไปรษณีย์
วงเล็บมุมซอง (สมัครงาน) ถึงงานบุคคล คณะกายภาพบำบัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 63 หมู่ 7 อ.องครักษ์ ต.องครักษ์
จ.นครนายก 26120

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-649-5000 ต่อ 27305 หรือ 065-820-1819

🔎 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง
วันเริ่ม