ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ System Approach for Postural Control Assessment and Training to prevent fall in Elderly

Academic Training/Workshop

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ System Approach for Postural Control Assessment and Training to prevent fall in Elderly

รูปแบบ ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 2 - 31 พฤษภาคม 2565

ดูรายชื่อได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

วันเริ่ม