คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับมอบรางวัล สถาบันการศึกษาชี้นำสังคมไทยปลอดบุหรี่ "รางวัลผู้นำองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ด้านสุขภาวะ"

News
เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจากคณบดีองค์กรวิชาชีพสุขภาพ เรื่อง การควบคุมการบริโภคยาสูบในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3
ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเตลแบงค็อก กรุงเทพมหานคร
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับมอบรางวัล สถาบันการศึกษาชี้นำสังคมไทยปลอดบุหรี่ "รางวัลผู้นำองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ด้านสุขภาวะ" และ ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของคณบดีสาขาวิชาชีพกายภาพบำบัด เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ
โดย อาจารย์สุวัฒน์ จิตรดำรงค์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการชุมชน เป็นตัวแทนคณบดีในการรับรางวัลนี้และร่วมลงนามในครั้งนี้
ขอขอบคุณภาพ/ข่าว อ.สุวัฒน์ จิตรดำรงค์
วันเริ่ม