ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม สุขภาพดีมีความสุข ครั้งที่ 3: การออกกำลังกายและโภชนาการสำหรับการควบคุมน้ำหนัก (Wellbeing volume III: exercise prescription and nutrition for weight management)

Academic Training/Workshop

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม สุขภาพดีมีความสุข ครั้งที่ 3:  การออกกำลังกายและโภชนาการสำหรับการควบคุมน้ำหนัก  (Wellbeing volume III: exercise prescription  and nutrition for weight management)

รูปแบบ Online ผ่าน SWU Moodle และสัมมนาผ่าน Zoom Meeting

ระหว่างวันที่ 1 – 19  สิงหาคม 2565

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

วันเริ่ม