โครงการประชุมวิชาการ 30 ปี คณะกายภาพบำบัด มศว “Growing Together to Promote Well-Being”

News
เนื่องในโอกาสที่คณะกายภาพบำบัด มศว ครบรอบ 30 ปี ขอเรียนเชิญนักกายภาพบำบัด นักส่งเสริมสุขภาพ นักวิชาการสาธารณสุข อาจารย์จากสถาบันต่างๆ และศิษย์เก่าคณะกายภาพบำบัด มศว เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ 30 ปี คณะกายภาพบำบัด มศว “Growing Together to Promote Well-Being”
🗓️ ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566
🔹 โครงการประชุมวิชาการ 30 ปี
คณะกายภาพบำบัด “Growing Together to Promote Well-Being”
เวลา 08.30 - 16.30 น.
🔹 งานคืนสู่เหย้าคณะกายภาพบำบัด มศว
เวลา 16.30 - 21.00 น.
*** รายละเอียดเพิ่มเติม กำหนดการ และสถานที่ จะแจ้งให้ทราบต่อไป ***
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานโปรดตอบแบบสำรวจ click 👉🏻 https://forms.gle/tsqnLXJj1W4j3rnt6
✨✨
วันเริ่ม