ขอเชิญชวนนิสิตคณะกายภาพบำบัดทุกชั้นปี ร่วมประกวดออกแบบ Logo เนื่องในโอกาส "ครบรอบ 30 ปี คณะกายภาพบำบัด มศว"

News
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญชวนนิสิตคณะกายภาพบำบัดทุกชั้นปี
ร่วมประกวดออกแบบ Logo เนื่องในโอกาส
"ครบรอบ 30 ปี คณะกายภาพบำบัด มศว"
 
รางวัลชนะเลิศ 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 7 - 31 มีนาคม 2566
แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมประกวด bit.ly/3ZFwkue
ส่งผลงานได้ที่ https://bit.ly/3yfNenx
วันเริ่ม