นวัตกรรมเบาะหนุนรองนั่งเพื่อช่วยปรับปรุงท่าทางของกระดูกสันหลังส่วนเอวและกระดูกเชิงกรานในท่านั่งของกลุ่มพนกงานออฟฟิศ

ชื่อผู้วิจัย
ผศ.ดร.ภัทริยา อินทร์โท่โล่
Category
Physical Therapy
Topic
นวัตกรรมเบาะหนุนรองนั่งเพื่อช่วยปรับปรุงท่าทางของกระดูกสันหลังส่วนเอวและกระดูกเชิงกรานในท่านั่งของกลุ่มพนกงานออฟฟิศ
Year Published
2564