เปรียบเทียบผลทันทีระหว่างการใช้เทคนิค Antagonist contraction ผ่านการหดตัวของกล้ามเนื้อ Quadriceps femoris แบบยืดยาวออกและแบบหดสั้นต่อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ Hamstrings

ชื่อผู้วิจัย
รัตติยา จินเดหวา
Category
Physical Therapy
Topic
เปรียบเทียบผลทันทีระหว่างการใช้เทคนิค Antagonist contraction ผ่านการหดตัวของกล้ามเนื้อ Quadriceps femoris แบบยืดยาวออกและแบบหดสั้นต่อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ Hamstrings
Year Published
2564