การตรวจหาการปนเปื้อนของปรสิตและโคลิฟอร์มแบคทีเรียในผักสด ในตลาดองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ชื่อผู้วิจัย
สุนิสา ไกรนรา
Category
Health Promotion
Topic
การตรวจหาการปนเปื้อนของปรสิตและโคลิฟอร์มแบคทีเรียในผักสด ในตลาดองครักษ์ จังหวัดนครนายก
Year Published
2565