ประสิทธิภาพของการยืดกล้ามเนื้อหน้าอกด้วยวิธีการใช้พลังงานของกล้ามเนื้อต่อท่าทางไหล่งุ้ม การขยายตัวทรวงอก ความแข็งแรงกล้ามเนื้อหายใจ และความจุปอด ในนิสิตชายที่มีพฤติกรรมเนือยนิ่ง: การศึกษานำร่อง

ชื่อผู้วิจัย
กนกวรรณ ทองโชติ
Category
Physical Therapy
Topic
ประสิทธิภาพของการยืดกล้ามเนื้อหน้าอกด้วยวิธีการใช้พลังงานของกล้ามเนื้อต่อท่าทางไหล่งุ้ม การขยายตัวทรวงอก ความแข็งแรงกล้ามเนื้อหายใจ และความจุปอด ในนิสิตชายที่มีพฤติกรรมเนือยนิ่ง: การศึกษานำร่อง
Year Published
2565