ความสามารถในการเคลื่อนไหว และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรยางค์ขา ระหว่างผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่มีภาวะอ้วนและไม่อ้วน

ชื่อผู้วิจัย
ผศ.ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ
Category
Physical Therapy
Topic
ความสามารถในการเคลื่อนไหว และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรยางค์ขา ระหว่างผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่มีภาวะอ้วนและไม่อ้วน
Year Published
2565