ผลทันทีของการฝึกการก้าวเท้าป้องกันล้มด้วยตนเองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ระยะกึ่งเฉียบพลัน

ชื่อผู้วิจัย
รัมภา บุญสินสุข
Category
Physical Therapy
Topic
ผลทันทีของการฝึกการก้าวเท้าป้องกันล้มด้วยตนเองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ระยะกึ่งเฉียบพลัน
Year Published
2565