ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษานิสิตคณะกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2561

Scholarships

ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษานิสิตคณะกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2561
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2561
ปิดรับเอกสารวันสุดท้ายวันที่ 6 สิงหาคม 2561
นิสิตที่มีความประสงค์จะขอทุนการศึกษา สามารถดาวน์โหลด ใบสมัครและประกาศได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง
หากไม่สะดวกที่ต้องมาส่งที่คณะ
กรุณาส่งไปรษณีย์ งานกิจการนิสิตคณะกายภาพบำบัด
คณะกายภาพบำบัด มศว เลขที่ 63 หมู่ 7 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
หรือสแกนแล้วส่งทางเมล์ khanidtha@g.swu.ac.th
** ในวันเปิดเทอมช่วยเอาตัวจริงมาให้พี่เก๋ด้วย**

วันเริ่ม
วันสิ้นสุด