โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก

Academic Training/Workshop

ขอเชิญอาจารย์พิเศษทางคลินิก (CI) ของคณะกายภาพบำบัด มศว เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 รูปแบบ Online ผ่าน Zoom meeting

วิทยากรโดย

1.        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตา ตุลย์เมธาการ     คณะศึกษาศาสตร์ มศว

2.        อาจารย์ ดร.วีรยา    ประโมทยกุล       คณะกายภาพบำบัด มศว

3.        อาจารย์  วาสนา เตโชวาณิชย์            คณะกายภาพบำบัด มศว

4.        อาจารย์ ดร. ณัฐกาญจน์ รุณรงค์         คณะกายภาพบำบัด มศว

5.        อาจารย์ ดร.ธิติมาศ วินัยรักษ์            คณะกายภาพบำบัด มศว

6.        อาจารย์ รุจิรวรรณ บุปผาพรหม          คณะกายภาพบำบัด มศว

 
ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่

สอบถามเพิ่มเติม
โทร: 0-2649-5000 ต่อ 27332 คุณอนุศักดิ์

 

ดูรายละเอียดและกำหนดการได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

  

วันเริ่ม