ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม หัวข้อ 1.Frozen Shoulder Management

Academic Training/Workshop

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม โครงการ Musculoskeletal Case Study and Evidence Support

หัวข้อ  1.Frozen Shoulder Management

Online ผ่าน SWU Moodle วันที่ 25 เม.ย. - 7 พ.ค. 65
สัมมนา Online ผ่าน Zoom Meeting วันที่ 7 พ.ค. 65 เวลา 13.00-15.00 น.

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

วันเริ่ม