ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Theoretical neuromuscular approach to clinical application”

Academic Training/Workshop

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Theoretical neuromuscular approach to clinical application”

รูปแบบ On site และ Online (ถ่ายทอดสด)
วันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2565

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ไฟล์แนบ ด้านล่าง หรือ scan QR Code

 

วันเริ่ม