คณะกายภาพบำบัด ติดอันดับTOP10 คณะที่มีอัตราการแข่งขันสูง และคณะที่มีจำนวนผู้สมัครสูง

News
สถิติน่าสนใจ TCAS65 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะกายภาพบำบัด ติดอันดับTOP10 คณะที่มีอัตราการแข่งขันสูง
และคณะที่มีจำนวนผู้สมัครสูง
อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : mytcas ข้อมูลภาพรวมการคัดเลือก TCAS65 รอบ3 Admissionข้อมูลที่แสดงไม่นับรวมเกณฑ์คณะใน กสพท.65
ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เรีบบเรียง : Mink TCASter
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.asia/w5LA9
วันเริ่ม