[ ขยายเวลาส่งผลงาน ] ขอเชิญชวนนิสิตคณะกายภาพบำบัดทุกชั้นปี ร่วมประกวดออกแบบ Logo เนื่องในโอกาส "ครบรอบ 30 ปี คณะกายภาพบำบัด มศว"

News

[ ขยายเวลาส่งผลงาน ]
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญชวนนิสิตคณะกายภาพบำบัดทุกชั้นปี
ร่วมประกวดออกแบบ Logo เนื่องในโอกาส
"ครบรอบ 30 ปี คณะกายภาพบำบัด มศว"

รางวัลชนะเลิศ 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ขยายเวลาส่งผลงานออกแบบ ถึงวันที่ 7 เมษายน 2566

แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมประกวด bit.ly/3ZFwkue
ส่งผลงานได้ที่ https://bit.ly/3yfNenx

วันเริ่ม