การสำรวจความพึงพอใจต่อการออกแบบและการใช้งานแอปพลิเคชันการประเมินความสามารถในการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (STREAM) บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ชื่อผู้วิจัย
ผศ.ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข
Category
Physical Therapy
Topic
การสำรวจความพึงพอใจต่อการออกแบบและการใช้งานแอปพลิเคชันการประเมินความสามารถในการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (STREAM) บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
Year Published
2564